foto2 foto3 obraz_148

Imprezy organizowane w gminie

 
2017-04-27

Bieg Napoleoński - Szabda 11 czerwca 2017

„BIEG NAPOLEOŃSKI” - VIII Biegi w Gminie Brodnica

Szabda 11 czerwca 2017 r.

REGULAMIN

 

Wersja pdf [pobierz]

ORGANIZATOR BIEGU

GMINA BRODNICA

WSPÓŁORG AN IZ ATOR

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZABDZIE

CELE

-Kształtowanie wytrzymałości biegowej -Upowszechnienie aktywnego wypoczynku -Promocja pięknych okolic Gminy Brodnica

-Popularyzacja biegów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

BIURO BIEGU

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok. 302-303, tel. (56) 4941627 Szkoła Podstawowa w Szabdzie, tel. (56) 4981917 W dniu Biegu: Szkoła Podstawowa w Szabdzie

UCZESTNICTWO

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 11 czerwca 2017 r. ukończą 16 lat, posiadają aktualne badania lekarskie bądź złożą oświadczenie o zdolności do Biegu. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w Biegu.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Przed przystąpieniem do biegu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora ww. biegu następujące dokumenty:

1/ Kartę zgłoszenia wraz z niżej wymienionymi oświadczeniami (wzór w załączeniu):

a)  Oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału ww. biegu,

b) Oświadczenie, że przystępuje do biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku kontuzji lub innego uszkodzenia ciała nie będzie żądał żadnych roszczeń od Organizatora ww. biegu,

c)  Oświadczenie woli wyrażające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz.U.2016 r., poz. 922). 2/ W przypadku osób niepełnoletnich - pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów na uczestnictwo w ww. biegu oraz biegach towarzyszących (wzór w załączeniu).

Uroczyste otwarcie biegów: 11 czerwca 2017r. godz. 14.45 - Wójt Gminy Brodnica, miejsce otwarcia: Szkoła Podstawowa w Szabdzie

TRASA

  1. BIEG GŁÓWNY ( wg podanej klasyfikacji):

Start do Biegu nastąpi w dniu 11 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 na drodze gminnej w Szabdzie w odległości około 1200 metrów od Szkoły Podstawowej w Szabdzie - Gmina Brodnica Długość trasy: 10 km, nawierzchnia asfaltowa + gruntowa (ok. 4 km), trasa wiedzie:

Szabda - ul. Na Belfort - Mszano - Szabda;

  1. BIEG DODATKOWY (klasyfikacja GENERALNA: kobiet i mężczyzn razem, w wieku powyżej 16 lat):

Start do Biegu nastąpi w dniu 11 czerwca 2017 r. o godzinie 15.15 na drodze powiatowej w Szabdzie w odległości około 600 metrów od Szkoły Podstawowej w Szabdzie - Gmina Brodnica Długość trasy: 5 km, nawierzchnia asfaltowa + gruntowa (ok. 2 km), trasa wiedzie:

Szabda - ul. Na Belfort - Mszano - Szabda;

-      trasa będzie oznakowana: (każdy kilometr trasy).

ZGŁOSZENIA

-      Dorośli - CHIPTIMINGPL (Karta Zgłoszeniowa + oświadczenia - pisemnie lub osobiście w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13,

87-300 Brodnica, pok. 302-303 - II piętro), w razie potrzeby kontaktu -tel. 56 4941627;

-      Dzieci + Młodzież Szkolna (do 16 roku życia) - Szkoła Podstawowa w Szabdzie, Szabda, 87-300 Brodnica, tel. 56 4981917.

-      Zawodnicy startujący otrzymają swoje przypisane wcześniej numery.

W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji biegu,

uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu Biegu.

-      w SP w Szabdzie w dniu Biegu od godz. 14.00 do godz. 14.35

OPŁATA WPISOWA

Organizator nie wymaga wniesienia opłaty wpisowej.

UWAGA!

Limit zapisów:

Limit zawodników: ograniczony do 130 osób łącznie, tj. mężczyzn i kobiet razem - we wszystkich kategoriach wiekowych (liczy się kolejność zgłoszeń).

UWAGA!

Czas zapisów: od 04 maja 2017r. - do 03 czerwca 2017r., po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy. Zapisy dla osób dorosłych - CHIPTIMING.PL (w przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej można w wyżej wyznaczonym terminie podejść z Kartą Zgłoszeniową wraz ze stosownymi oświadczeniami - do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok. 302-303(11 piętro) - celem dokonania zgłoszenia elektronicznego poprzez pracowników ww. referatu). Karty Zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami prosimy dostarczać w wyznaczonym terminie do ww. Referatu Oświaty (osobiście lub pocztą). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganej pisemnej dokumentacji w dniu zawodów - jednak wyłącznie dla osób zapisanych w wyżej wyznaczonym terminie na CHIPTIMING.PL.

KLASYFIKACJE:

-       generalna mężczyzn oraz kategorie wiekowe

-       M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat (2001-98)

-       M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat (1997-88)

-       M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1987-78)

-       M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1977-68)

-       M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1967-58)

-       M60 kategoria wiekowa od 60 lat (1957 i starsi)

- generalna kobiet oraz powyższe kategorie wiekowe - tak jak wyżej u mężczyzn.

Limit czasu ukończenia biegu wynosi:

  1. na 10 km - 90 minut (1,5 godz.);
  2. na 5 km - 60 minut (1,0 godz.).

NAGRODY

-       Nagrody pamiątkowe za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych + dyplomy.

-       Wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa.

WYŻYWIENIE

Zawodnicy po zakończeniu Biegu otrzymują ciepły posiłek i napój wydawany na mecie.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 1. Biegi dla dzieci i młodzieży

na trasie: droga gruntowa ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie w kierunku lasu na dystansach:

-       50 m katod 3 do 4 lat (2014-2013)

-100m katod 5 do 6lat (2012-2011)

-250m  katod 7 do 8 lat (2010-2009)

-       400 m  kat. od 9       do  10 lat (2008  - 2007)

-       600 m  kat. od 11 do   13 lat (2006-2004)

-       2000 m kat. od 14 do   16 łat (2003-2001)

-       Oddzielna klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców.

-       Zapisy do biegów towarzyszących, w tym dziecięcych i młodzieżowych od godz. 14.00 do 14.35.

-       Nagrody pamiątkowe za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych

-       Wśród wszystkich uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych, którzy ukończą bieg będą rozlosowane 3 nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-       Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

-       Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

-       Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.

-       Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienie od przeprowadzenia biegów w dniu 11 czerwca 2017r. z podaniem powyższej informacji na tydzień przed ich rozpoczęciem tj. dnia: 4.06.2017r. (na str. internetowych organizatora oraz na str. CIIIPTIMINGPLI — z przyczyn niezależnych od organizatora.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Szabdzie odbędzie się Festyn, na który serdecznie
zapraszamy wszystkich Uczestników biegów oraz przybyłych Gości

ORGANIZATORZY

Trasa biegu (mapa) [pobierz]

Karta zgłoszenia [pobierz]

Oświadczenie i Oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych [pobierz]

Wyrażenie zgody rodzica [pobierz]

Regulamin biegu (bezpieczeństwo) [pobierz]


Bieg Napoleoński - Szabda 11 czerwca 2017 - galeria

 
 
Urząd Gminy Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pow. Brodnicki
tel.: 56 49 416 12, fax: 56 49 416 40, email: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, http://www.brodnica.ug.gov.pl
NIP: 874-11-54-226
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x