foto2 foto3 obraz_148

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica

 

Uwaga

przedłużenie terminu skaładania wniosków do 05 września 2014 roku.

Gmina Brodnica zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego  na obszarze Gminy Brodnica”

       Wójt Gminy Brodnica informuje, że w związku z  realizacją projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica” dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w dniach od 10 lipca 2014r. do dnia  05 września  2014 roku prowadzona będzie rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. 

            Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Brodnica. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez dostarczenie zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu do 120 gospodarstw domowych. Osoby biorące udział w projekcie wezmą udział w szkoleniach, na których nauczą się pracować na komputerze i korzystać z Internetu.  Natomiast w ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy wraz dostępem do Internetu zostanie wyposażonych 6 jednostek podległych (110 komputerów):

1) Szkoła Podstawowa w Gortatowie wraz z Filią w Cielętach,

2) Szkoła Podstawowa w Gorczenicy,

3) Szkoła Podstawowa w Szabdzie,

4) Gimnazjum w Szczuce,

5) Gminna biblioteka Publiczna w Szczuce,

6) Świetlica wiejska w Karbowie.

       Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające niżej wymienione kryteria działania  8.3. POIG:

1) 45 osób z  gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach:

a)  pomocy społecznej (dochód netto nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie i 542 zł  na osobę samotnie gospodarującą),

b) świadczeń rodzinnych (dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie i 623 zł na osobę w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego),

c)  stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji  materialnej i społecznej (dochód netto nie przekracza 456 zł na osobę),

2) 75 osób z grupy 50+, których  przeciętny dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych (kwota 844,45     zł na osobę).  

          Dodatkowo ubiegający się do uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest dostarczyć:

1)  Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),

2)  Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego,  

3) Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik  nr 3 do regulaminu),

4) Opinia o udzielonych stypendiach (załącznik nr 4 do regulaminu),

5) Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych (załącznik nr 5 do regulaminu),

6) Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (załącznik nr 6 do regulaminu),

7) Oświadczenie o wysokości dochodów ( załącznik nr 7 do regulaminu).

 Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Gmina Brodnica.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 Całkowita wartość projektu: 1.418.719,60 zł

 Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:  10.07.2014 – 08.08.2014.

 Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica, p. 201.

 Informacje dotyczące projektu dostępne są pod nr tel. 56 49416 10   i  56 49416 26  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brodnica www.brodnica.ug.gov.p

 

Dokumenty do pobrania

1. Zarządzenie Wójta Gminy Brodnica w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem

2. Zarządzenie Wójta Gminy Brodnica w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu)

5. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego

6. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik  nr 3 do regulaminu)

7. Opinia o udzielonych stypendiach (załącznik nr 4 do regulaminu)

8. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych (załącznik nr 5 do regulaminu)

9. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (załącznik nr 6 do regulaminu)

10. Oświadczenie o wysokości dochodów ( załącznik nr 7 do regulaminu)
 
Urząd Gminy Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pow. Brodnicki
tel.: 56 49 416 12, fax: 56 49 416 40, email: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, http://www.brodnica.ug.gov.pl
NIP: 874-11-54-226
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x